Φωτογραφίες στα Ελληνικά Βουνά

Πολλαπλές φωτογραφίες
Κατάλογος Φωτογραφιών
Εικόνα με γύρισμα σελίδας
Οι καλύτερες
Φωτογράφος
Ο φωτογράφος

Παλαιότερες σελίδες της ΟΑΛΘ
(Ορειβατική Αναρριχητική Λέσχη Θεσσαλονίκης)

 

Η αρχική φιλοξενία των ιστοσελίδων έγινε στο vaggr.tripod.com και μετά, για λίγο διάστημα
λειτούργησε στο mountainphotos.gr και μετά στο mountain.skarmoutsos.gr:81 και υποστηρίχθηκε
από την εταιρία ComputerLab-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ που λειτούργησε στην Τριανδρία από το 1991 έως το 2006.
Αργότερα μεταφέρθηκε στο www.skarmoutsos.gr και τελικά στο www2.skarmoutsosv.gr/mountain