Αρχική τοποθεσία (www.oalth.gr)

Αρχική δυναμική τοποθεσία (dynamic.oalth.gr:81)

Τον Δεκέμβριο του 2004 έγινε η δημιουργία της αρχικής τοποθεσίας. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να βρεθούν προγενέστερες σχετικές ιστοσελίδες, όπου και τελικά ενσωματώθηκαν. Η συντήρηση της τοποθεσίας έως και το τέλος του 2007, γινόταν ως χορηγία, αποκλειστικά από τον εμπνευστή και δημιουργό της Σκαρμούτσο Ευάγγελο.

Στα μέσα του 2007, ζητήθηκε από τον Βαγγέλη Σκαρμούτσο να κατασκευάσει μια δυναμική τοποθεσία όπου όλοι θα είχαν τη δυνατότητα να καταχωρούν κείμενα και φωτογραφίες. Τον Σεπτέμβριο του 2007 η δυναμική τοποθεσία άρχισε να λειτουργεί. Μετά από 1 χρόνο διαπιστώθηκε ότι η δυναμική τοποθεσία δεν είχε την αναμενόμενη ποιότητα, κυρίως λόγω μειωμένης ενασχόλησης των εμπλεκόμενων ατόμων.

Τον Δεκέμβριο του 2008 οι παραπάνω δύο τοποθεσίες μεταφέρθηκαν στο oalth.skarmoutsos.gr για ιστορικούς λόγους, μιας και στο www.oalth.gr άρχισε να λειτουργεί άλλο σύστημα.