Δωμάτιο 3 Δωμάτιο 3 WC WC Δωμάτιο 2 Δωμάτιο 2 Δωμάτιο 2 Δωμάτιο 1 Δωμάτιο 1 Δωμάτιο 1 και διάδρομος Κουζίνα Κουζίνα Κουζίνα Χολ Εξώπορτα Εξώπορτα Ηλεκτρολογικός πίνακας Μπαλκόνι Μπαλκόνι Μπαλκόνι