Φωτογραφίες & βίντεο εκπαιδεύσεων

Σχολή εκπαίδευσης. Νοέμβριος 2001
Σχολή εκπαίδευσης. Οκτώβριος-Νοέμβριος 2002
5η σχολή Έρευνας και Διάσωσης. Οκτώβριος-Νοέμβριος 2004