Η Ιδέα

Η διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν είναι μια Ιδέα. Οι Ιδέες δεν μπορούν να μετρηθούν ούτε με κόστος, ούτε με εργατοώρες. Είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ανθρώπου, η ανεύρεση του τρόπου με τον οποίο θα στηρίξει μια τέτοια Ιδέα. Αυτή η ελεύθερη προσέγγιση, που άλλωστε είναι και το νόημα του εθελοντισμού, μας οδήγησε στην Ε.Ε.Ε.Δ. να γίνουμε φίλοι μεταξύ μας. Όσο κι αν φαίνεται απλό, αυτή είναι και η σημαντικότερη αμοιβή μας.

Συμμετέχοντας ενεργά ως εθελοντές στις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Δ. θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε:

Ελάτε να γίνουμε καλύτεροι