Ιδρυτικά μέλη

Η ύπαρξη της Ε.Ε.Ε.Δ. και η συμβολή της στο τόσο σημαντικό κοινωνικό έργο που παρέχει, θα ήταν αδύνατη αν κάποιοι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι μπορούν να καταφέρουν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν οι συνθήκες απαιτούν επιπλέον δυνατότητες από αυτές που διατίθενται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Τα ιδρυτικά μέλη όπως εμφανίζονται στο καταστατικό ίδρυσης της ΕΕΕΔ το 1997:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΠΟΝΤΟΜΗΤΣΙΔΗΣ Θωμάς Παύλος
2 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Σάββας Κωνσταντίνος
3 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος Παράσχος
4 ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ Τριαντάφυλλος Νικόλαος
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Χρυσοσθένης Χαράλαμπος
6 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Ολυμπία Μιχαήλ
7 ΒΑΓΓΟΣ Γεώργιος Κωνσταντίνος
8 ΒΛΑΣΗ Μαρίνα Γεώργιος
9 ΤΣΙΤΣΙΛΕΓΚΑΣ Γεώργιος Ηλίας
10 ΚΟΥΤΣΙΑΜΑΝΗ Κωνσταντίνα Δημήτριος
11 ΑΝΤΑΛΗΣ Πέτρος Νικόλαος
12 ΚΟΤΡΩΝΗΣ Παναγιώτης Νικόλαος
13 ΜΩΫΣΙΔΗΣ Γρηγόριος Κωνσταντίνος
14 ΜΑΤΣΙΚΟΥΔΗ Χρυσή Ιωάννης
15 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γεώργιος Αθανάσιος
16 ΠΟΥΛΙΟΣ Βασίλειος Δημήτριος
17 ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ Μιχαήλ Νικόλαος
18 ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γεώργιος Χαράλαμπος
19 ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Βασίλειος Οδυσσέας
20 ΧΑΤΖΗΪΩΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος Ιωάννης
21 ΠΥΡΡΟΣ Δημήτριος Γεώργιος
22 ΨΑΘΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Εμμανουήλ
23 ΒΛΑΣΣΗΣ Γεώργιος Δημήτριος
24 ΚΑΤΣΑΤΟΣ Μιχαήλ Δημήτριος
25 ΚΑΖΑΜΙΑΣ Παντελής Ιωάννης
26 ΜΠΕΛΛΙΟΣ Θεοχάρης Γεώργιος