Συνεργασία με άλλους Φορείς Διάσωσης

Η Ε.Ε.Ε.Δ. είναι ενταγμένη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, στη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. καθώς και στο Σ.Ν.Ο. της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

Μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ. έχουν οργανώσει τοπικές ομάδες διάσωσης όπως της Καστοριάς, της Πτολεμαΐδας, της Κομοτηνής, του Κιλκίς, της Ορεστιάδας και της Αθήνας. Παράλληλα υπάρχει συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ναυαγοσωστών σε θέματα Διάσωσης Υγρού Στοιχείου.

Τα περισσότερα μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ. είναι επαγγελματίες σε εθνικούς φορείς και υπηρεσίες, που ασχολούνται με την έρευνα και διάσωση, καθώς επίσης και σε ειδικές ομάδες επαγγελματικής διάσωσης. Τα μέλη αυτά συνεισφέρουν εθελοντικά στην οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς επίσης και των ίδιων των αποστολών.