Εκπαίδευση

Έναν από τους βασικούς στόχους της Ε.Ε.Ε.Δ., αποτελεί η οργάνωση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αντίστοιχων με το επίπεδο μόρφωσης και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και η παραγωγή σχετικού οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού.
Στα πλαίσια εφαρμογής αυτού του σκοπού, η Ε.Ε.Ε.Δ. έχει πραγματοποιήσει ειδικές εκπαιδεύσεις στα μέλη της και σε άλλες Διασωστικές Ομάδες:

Εκπαίδευση μελών Ε.Ε.Ε.Δ.

Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ. εκπαιδεύονται στα αντικείμενα της διάσωσης με επίσημα προγράμματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμμετάσχει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης.
Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να εκπαιδεύονται από εθνικούς και διεθνείς φορείς διάσωσης.

Ανακοινώσεις

Εκπαίδευση Διασωστικών Ομάδων (ΔΟ)

Η Ε.Ε.Ε.Δ. πραγματοποιεί ειδικές εκπαιδεύσεις σε ΔΟ ανάλογα με την κατηγορία που αυτές ανήκουν και τις τυχόν ιδιαιτερότητές τους.
Έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές εκπαιδεύσεις σε πλήθος εξειδικευμένων ομάδων όπως: