Τελευταία τροποποίηση: 25-3-2020. Aρχική σχεδίαση ιστότοπου Βαγγέλης Σκαρμούτσος, Ιούνιος 2003, @ Computer Lab - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (1991-2006).