Οργάνωση αποστολών Έρευνας & Διάσωσης (Ε&Δ)

Η Ε.Ε.Ε.Δ. ερευνά συνεχώς και εφαρμόζει τις πιο καινούργιες μεθόδους στην οργάνωση αποστολών Ε&Δ με σκοπό την όσο δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συμβολή της στην βοήθεια των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι αποστολές περιλαμβάνουν :