Συνεισφορά

Contributions

ikonboard
φόρουμ
<2004: Μετάφραση διεπαφής χρήστη

PopTray
πρόγραμμα ειδοποίησης και φιλτραρίσματος email για Windows
2005: μετάφραση διεπαφής χρήστη στην έκδοση 3.2

Wikipedia.org
συνεργατική εγκυκλοπαίδεια, ιστοτόπος
6/5/2005 - : (el) συνεισφορά σε δημιουργία λημάτων, διορθώσεις.
16/8/2005 - : (en) συνεισφορά σε δημιουργία λημάτων, διορθώσεις.

emule-project.org
ομότιμο δίκτυο μοιράσματος αρχείων, ιστοτόπος
14/12/2005 : (el) συνεισφορά σε μετάφραση ιστοσελίδας.

sourceforge.org πάροχος φιλοξενίας λογισμικού, ιστοτόπος
8/12/2006 - : skarmoutsos συνεισφορά με αναφορές σφαλμάτων λογισμικού

Wikimapia.org
συνεργατική δημιουργία χάρτη, ιστοτόπος
20/12/2006 - : (el, en) συνεισφορά σε δημιουργία τόπων, δημιουργία δρόμων, διορθώσεις, μεταφράσεις.

launchpad.net
συνεργατική δημιουργία λογισμικού, πάροχος φιλοξενίας λογισμικού, ιστοτόπος
26/2/2007 - : skarmoutsosv συνεισφορά με μεταφράσεις και αναφορές σφαλμάτων

openstreetmap.org
συνεργατική δημιουργία χάρτη, ιστοτόπος
7/9/2008 - : συνεισφορά με αναφορές σφαλμάτων λογισμικού

Shadows
πρόγραμμα δημιουργίας ηλιακών ρολογιών και αστρολάβων για Windows
2009: συνεισφορά με την μετάφραση της διεπαφής χρήστη στην έκδοση 3.1.0

GeoNames.org
γεωγραφική βάση δεδομένων για ονόματα τοποθεσιών, ιστοτόπος
6/9/2009 - : vaggr συμμετοχή στο φόρουμ
24/2/2012 - : skarmoutsosv συνεισφορά με προσθήκες και διορθώσεις τοποθεσιών

gnome (Damned Lies)
συνεργατική μετάφραση λογισμικού gnome, ιστοτόπος
12/8/2013 - : συνεισφορά με την ελληνική μεταφραστική ομάδα

translationproject.org
συνεργατική μετάφραση ελεύθερου λογισμικού, ιστοτόπος
17/8/2013 - : συνεισφορά με την ελληνική μεταφραστική ομάδα

transifex.com
συνεργατική μετάφραση λογισμικού, ιστοτόπος
1/9/2013 - : skarmoutsosv συνεισφορά με μεταφράσεις ελεύθερου λογισμικού

github.com
συνεργατική δημιουργία λογισμικού, πάροχος φιλοξενίας λογισμικού, ιστοτόπος
2/9/2013 - : skarmoutsosv συνεισφορά με μεταφράσεις και αναφορές σφαλμάτων

Debian BTS
σύστημα ιχνηλάτησης σφαλμάτων, λειτουργικό σύστημα Debian, ιστοτόπος
26/9/2013 - : συνεισφορά με αναφορές σφαλμάτων λογισμικού

Hosted Weblate
συνεργατική μετάφραση λογισμικού, ιστοτόπος
5/9/2015 - : συνεισφορά με μεταφράσεις ελεύθερου λογισμικού

Translatewiki.net
συνεργατική μετάφραση λογισμικού, ιστοτόπος
28/1/2016 - : συνεισφορά με μεταφράσεις ελεύθερου λογισμικού

ikonboard
forum
<2004: User interface translation

PopTray
email notification and filtering application for Windows
2005: user interface translation at version 3.2

Wikipedia.org
collaborative encyclopedia, website
6/5/2005 - : (el) contribution create and edit articles.
16/8/2005 - : (en) contribution create and edit articles.

emule-project.org
peer to peer file sharing network, website
14/12/2005 : (el) contribution web page translation.

sourceforge.org
software hosting, website
8/12/2006 - : skarmoutsos contribution software bug reports

Wikimapia.org
collaborative map creation, website
20/12/2006 - : (el, en) contribution create places and roads, edits, translations.

launchpad.net
collaborative software development, software hosting, website
26/2/2007 - : skarmoutsosv contribution translations and bug reports

openstreetmap.org
collaborative map creation, website
7/9/2008 - : contribution bug reports

Shadows
sundial and astrolabe creation application for Windows
2009: contribution user interface translation at version 3.1.0

GeoNames.org
geographical database for place names, website
6/9/2009 - : vaggr contributions forum
24/2/2012 - : skarmoutsosv contributions add and edit places

gnome (Damned Lies)
collaborative software translation of gnome packages, website
12/8/2013 - : contribution with the greek translation team

translationproject.org
collaborative open source software translation, website
17/8/2013 - : contribution with the greek translation team

transifex.com
collaborative software translation, website
1/9/2013 - : skarmoutsosv contribution open source software translation

github.com
collaborative software development, software hosting, website
2/9/2013 - : skarmoutsosv contribution translations and bug reports

Debian BTS
bug tracking system, Debian operating system, website
26/9/2013 - : contribution bug reports

Hosted Weblate
collaborative software translation, website
5/9/2015 - : contribution open source software translation

Translatewiki.net
collaborative software translation, website
28/1/2016 - : contribution open source translation community