Παιχνίδι προσανατολισμού

 Αν θέλετε να οργανώσετε μια δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο (χωριό, άλσος, πλατεία κλπ), με ομάδες παιδιών ή ακόμα και ενηλίκων, μπορείτε χρησιμοποιήσετε αυτό το παιχνίδι, το οποίο αν και χρειάζεται κάποιο αρχικό χρόνο για να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας, μπορείτε αργότερα να το χρησιμοποιείτε επαναλαμβανόμενα, με μικρές τροποποιήσεις, που όμως μπορούν να αλλάξουν ριζικά το παιχνίδι και να κρατήσουν το ενδιαφέρον.

Μέθοδος δημιουργίας παιχνιδιού:
Παρουσίαση του LibreOffice Impress σε μορφή .odp ή σε μορφή .pdf

Παράδειγμα:
Ακολουθούν τα παραχθέντα αρχεία για το χωριό Στίβος Θεσσαλονίκης.

Αρχεία για τους μαθητές:
Καρτέλες μαθητών.pdf
Ερωτηματολόγια μαθητών.pdf

Αρχεία για ανάρτηση σε τοποθεσίες:
Πληροφοριακές πινακίδες.pdf

Αρχεία για τον εκπαιδευτή:
Kαρτέλα εκπαιδευτικού.pdf
Eρωτηματολόγια μαθητών - σύνοψη εκπαιδευτικού.pdf
Κατευθύνσεις.pdf

Δημιουργία παιχνιδιού: Μάιος 2018,
Δημιουργία παρουσίασης: LibreOffice Impress, Οκτώβριος 2018,
Δημιουργία ιστοσελίδας: Απρίλιος 2019,
CC BY-SA Βαγγέλης Σκαρμούτσος